Прескокни врски
Explore
Drag
За општината

Службен гласник

— службен весник

Овде се издава службениот весник на општина Демир Капија. Во службениот весник ќе може да ги видите сите одлуки и потребни информации за последните случувања во општината

— Службен гласник за 2022 година

Записник за сединца број 52 на совет на Демир Капија

01.10.2021

Записник за сединца број 51 на совет на Демир Капија

12.10.2020

Записник за сединца број 50 на совет на Демир Капија

20.08.2020
— Службен гласник за 2021 година

Записник за сединца број 52 на совет на Демир Капија

01.10.2021

Записник за сединца број 51 на совет на Демир Капија

12.10.2020

Записник за сединца број 50 на совет на Демир Капија

20.08.2020

Записник за сединца број 50 на совет на Демир Капија

20.08.2020

Записник за сединца број 50 на совет на Демир Капија

20.08.2020
— Службен гласник за 2020 година

Записник за сединца број 52 на совет на Демир Капија

01.10.2021

Записник за сединца број 51 на совет на Демир Капија

12.10.2020

Записник за сединца број 50 на совет на Демир Капија

20.08.2020

Записник за сединца број 50 на совет на Демир Капија

20.08.2020

Записник за сединца број 50 на совет на Демир Капија

20.08.2020
Искуството на овој вебсајт е овозможено со колачиња. За добро искуство ве молиме да ги прафатите колачињата.
mk_MKMacedonian